Ars Medica

Stulejka

Stulejka jest to nabyte lub wrodzone zwężenie ujścia napletka, będące przyczyną nawracających infekcji i bólu podczas erekcji. Leczenie jest najczęściej chirurgiczne poprzez usunięcie części albo całości napletka. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Wędzidełko prącia jest to fałd skórny przebiegający od dolnego brzegu napletka do dolnej powierzchni żołędzi. Jego wrodzone skrócenie powoduje ból w czasie erekcji i niekontrolowane pękanie wędzidełka, które gojąc się powoduje dalsze skracanie. Leczenie polega na przecięciu wędzidełka w znieczuleniu miejscowym.